Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 14η Πρόσκληση - 12/09/2018

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος, 2018 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
14
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, (Άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α.’ 87/07-06-2010)) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα: 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: «Εξέταση περί ανάκλησης ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

 

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

 

ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisiepitropispoiotitaszois142018.pdf214.74 KB