Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 4η Πρόσκληση - 19/04/2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 19 Απρίλιος, 2017 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
4
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, (Άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α.’ 87/07-06-2010) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 19η Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα: 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

             Θέμα 1ο: Χορήγηση άδειας προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) (Άρθρο 14, παρ. Β1 και Α2, Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 2718/08-10-2012)», της Σχοινά Αλεξάνδρας του Δημητρίου στην Τ.Κ.: Γλύφας του Δήμου Στυλίδας.

       

           Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα      

           αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

 

 ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisiepz1942017.pdf213.6 KB