Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 5η Πρόσκληση - 19/05/2017

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 19 Μάιος, 2017 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
5
Είδος Επιτροπής: 

  Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, (Άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α.’ 87/07-06-2010)) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  19η Μαΐου 2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα: 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

             Θέμα 1ο: Χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος «Καφετέρια – Πιτσαρία»  (Ν. 4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/τ. Α.’/7-12-2016, Άρθρο 29, Άρθρο 35), του κ. Στεργίου Λεωνίδα του Αποστόλου, στην Τ.Κ.: Ραχών (Παραλία Ραχών) του Δήμου Στυλίδας.

       

           Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα      

           αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

 

ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisiepz52017.pdf211.85 KB