Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 7η Πρόσκληση - 16/06/2017

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 16 Ιούνιος, 2017 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
7
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, (Άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α.’ 87/07-06-2010)) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  16η Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα: 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)»  (Ν. 4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/τ. Α.’/7-12-2016, Άρθρο 29, Άρθρο 35, παρ. 2), της κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην περιοχή: «ΔΡΕΠΑΝΟ» της Τ.Κ.: Αχινού του Δήμου Στυλίδας.

 

Θέμα 2ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ»

      

           Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

 

ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisiepz1662017.pdf49.54 KB