Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 12η Πρόσκληση - 15/06/2020

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 15 Ιούνιος, 2020 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
12
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, τη 15 Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ»

Θέμα 2 : «Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού  διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2020»

Θέμα 3 : Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά

Θέμα 4 : Έγκριση  πρακτικού ελέγχου στοιχείων - κατακύρωση αποτελέσματος, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

Θέμα 5 : Έγκριση πρακτικού ελέγχου στοιχείων-κατακύρωση αποτελέσματος, για την υπηρεσία με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis122020.pdf443.64 KB