Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 12η Πρόσκληση - 19/05/2021

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 19 Μάιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
12
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής  που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών  της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ Α΄ 55), την 19 Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

   Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να ολοκληρωθούν  έγκαιρα οι διαδικασίες κατάθεσης των φακέλων χρηματοδότησης  στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που απαιτούνται μετά την απόφαση της Ο.Ε., δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 31/05/2021    και η περιοχή εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός  δικτύου ύδρευσης ΔΕ Εχιναίων  Δ.Στυλίδας» είναι σε περιοχή κηρυχθείσα έκτακτης ανάγκης.


Θέμα 1 : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

Θέμα 2 : «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων στο Δήμο Στυλίδας» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

Θέμα 3 : Κατακύρωση  του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας»

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis122021.pdf443.8 KB
randomness