Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 12η Πρόσκληση - 25/04/2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 25 Απρίλιος, 2016 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
12
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 25η Απριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: Σύνταξη Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Γ΄ Τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Θέμα 3ο: Σύνταξη Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Δ΄ Τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Θέμα 4ο: Σύνταξη Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Α΄ Τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.

Θέμα 5ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας για "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ".

Θέμα 6ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση μεταξύ Δήμου Στυλίδας και Κορτομανίτη Ελένης και Αικατερίνης.

Θέμα 7ο: Αποδοχή χορηγίας

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis122016.pdf41.95 KB