Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 15η Πρόσκληση - 09/06/2021

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 9 Ιούνιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
15
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από  Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄) καθώς και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 9 Ιουνίου 2021   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης»

Θέμα 2 : Παράταση της σύμβασης υπ’ αριθ. 5129/12.06.2020 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη»

Θέμα 3 : «Έγκριση πρακτικού ελέγχου στοιχείων - κατακύρωση αποτελέσματος, για την υπηρεσία με τίτλο

Θέμα 4 : 1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΊΔΑΣ

Θέμα 5 : Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το ενταγμένο στην 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε. έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Στυλίδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 6 :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:«Ψηφιακή Σύγκλιση»και έγκριση σχετικής μελέτης

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_15_2021.docx22.93 KB