Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 15η Πρόσκληση - 12/06/2017

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Ιούνιος, 2017 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
15
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, τη 12η Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς της προμήθειας ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ¨

Θέμα 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου Στυλίδας.

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis152017.pdf361.42 KB
randomness