Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 17η Πρόσκληση - 14/06/2016

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Ιούνιος, 2016 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
17
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 14η Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην ακύρωση της αριθμ. 99/2016 Α.Δ.Σ.

Θέμα 1ο: Ανάκληση της υπ' αρ. 73/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας αναφορικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_17_2016.docx18.36 KB
randomness