Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 17η Πρόσκληση - 28/06/2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 28 Ιούνιος, 2017 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
17
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π.

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, για την υπηρεσία με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Θέμα 3ο: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΗ (ΑΝΑΠΛΩΣΙΣ).

Θέμα 4ο: Αποδοχή χορηγίας από την εταιρία NEXANS.

Θέμα 5ο: Εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ Σ. ΕΠΕ

κατά της υπ αριθ. 62/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis172017.pdf365.52 KB
randomness