Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 17η Πρόσκληση - 29/07/2019

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Ιούλιος, 2019 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
17
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 29 Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη-κατακύρωση προμήθειας, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΟΜΑΔΑ Α (εκσκαφέας-φορτωτής με βραχοσφύρα) με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 72952


Θέμα 2 : Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού Αποσφράγιση δικαιολογητικών μειοδότη-κατακύρωση προμήθειας, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΟΜΑΔΑ Β (αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο) με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 72953

Θέμα 3 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 4 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 5 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με τη παροχή νομικών υπηρεσιών για τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ανώνυμης οδού φερόμενης ως κοινοτικής που διέρχεται μεταξύ των ιδιοκτησιών Καυκά – Αλεξίου-Ζαμπάρα -Πολυμέρου –Κούτρα- Παπαθανασίου στη Τ.Κ ΑΧλαδίου του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 6 : Έγκριση ή μη του 1ο πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  6.  << Ανακαίνιση και διαμόρφωση χώρων παιδικού σταθμού Στυλίδας για τη δημιουργία νέου τμήματος >> 

Θέμα 7 : Έγκριση εκτέλεσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση όρων δημοπράτησης και κριτηρίου ανάθεσης – πραγματοποίηση της δαπάνης – διάθεση πίστωσης της μελέτης: «Υποέργο: 1) μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις» της πράξης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανία ελαιουργικής ΚΣΕΠ».

Θέμα 8 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση γνωμοδότησης

Θέμα 9 : Έγκριση ή μη του 1ο πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  6.  " Επούλωση Λακουβών Δήμου Στυλίδας"

Θέμα 10 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με βεβαίωση παραβάσεων από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis172019.pdf444.86 KB
randomness