Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 18η Πρόσκληση - 19/09/2018

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος, 2018 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
18
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, τη 19η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Έκδοση ΧΕΠ - Ορισμός υπολόγου

Θέμα 2ο: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

Θέμα 3ο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis182018.pdf433.73 KB
randomness