Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 19η Πρόσκληση - 18/07/2017

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 18 Ιούλιος, 2017 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
19
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 18η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση κύριας παρέμβασης επί αιτήσεως Ε. Καρανίκα και λοιπών.

Θέμα 2ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για γνωμοδότηση επί προτάσεως συμβιβασμού ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε.

Θέμα 3ο: Έγκριση  πρακτικού ελέγχου στοιχείων- κατακύρωση αποελέσματος, για την υπηρεσία με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis192017.pdf347.56 KB
randomness