Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 19η Πρόσκληση - 21/06/2016

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 21 Ιούνιος, 2016 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
19
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 21η Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Θέμα 2ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 3ο: Έκδοση Χ.Ε.Π. -Ορισμός υπολόγου

Θέμα 4ο: Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς-Κατακύρωση διαγωνισμού για την υπηρεσία "Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Λογισμικού και Δικτύων Δεδομένων".

Θέμα 6ο: Έγκριση της υπ' αρ. 5000/21-5-2016 απόφασης του Αντιδημάρχου Στυλίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων του Δήμου Στυλίδας (πλημμύρες της 21ης /5/2016).

 

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis192016.pdf40.13 KB