Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 20η Πρόσκληση - 24/09/2019

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος, 2019 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
20
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 24 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2 : 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Θέμα 3 : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019

Θέμα 4 : Συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έργων, προμηθειών και  εργασιών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του  ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019

Θέμα 5 : Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- κατακύρωση διαγωνισμού

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon omadiki_prosklisi_20_2019.pdf73.77 KB
randomness