Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 22η Πρόσκληση - 12/10/2020

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Οκτώβριος, 2020 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
22
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 12 Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 και εφεξής.

Θέμα 2 : Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης - άρδευσης για το έτος 2021 και εφεξής.

Θέμα 3 : Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής.

Θέμα 4 : Τέλη Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 5 : Τέλη και Δικαιώματα μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 6 : Τέλη και Δικαιώματα διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων για το έτος 2020 και εφεξής.

Θέμα 7 : Τέλη και Δικαιώματα Τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 8 : Δικαίωμα χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 9 : Τέλη και Δικαιώματα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής.

Θέμα 10 : Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 11 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα 12 : Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

Θέμα 13 : Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση ένδικων μέσων και παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Θέμα 14 : «Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας περίπου 16m3»

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis222020.pdf442.56 KB
randomness