Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 22η Πρόσκληση - 30/08/2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 30 Αύγουστος, 2017 - 13:00
Αριθμός Πρακτικού: 
22
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 30η Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι στην 4η αναμόρφωση του Π/Υ εγγράφηκαν οι σχετικές πιστώσεις και εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 4863/130187/24-8-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών  με το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: 'Εκδοση ΧΕΠ - Ορισμός υπολόγου

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis222017.pdf393.93 KB