Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 27η Πρόσκληση - 03/09/2021

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 3 Σεπτέμβριος, 2021 - 14:15
Αριθμός Πρακτικού: 
27
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από  Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄) καθώς και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 8 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Παραλαβή παραδοτέων βάση προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

Θέμα 2 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου  «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 3 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 4 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 5 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 6 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Καραγεώργου Σταύρου του Αναστασίου

Θέμα 7 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Κουτσοκέρα Δημητρίου του Ιωάννη

Θέμα 8 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Λαθούρη Ευαγγέλου

Θέμα 9 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Μεγαγιάννη Όλγας του Αθανασίου

Θέμα 10 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Παπαγεωργίου Ειρήνης του Βασιλείου

Θέμα 11 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Τσαγκάρη Ιωάννη του Χαραλάμπους

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_27_2021.docx19.6 KB