Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 27η Πρόσκληση - 20/12/2019

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος, 2019 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
27
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 20 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Έγκριση  μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών  μηχανημάτων,  για  την εκτέλεση  εργασιών εκτάκτων αναγκών  σε ιδιώτες με αυτεπιστασία από την Δήμο Στυλίδας και  καθορισμός  ωριαίας  αποζημίωσης  αυτών, που  θα  ισχύει   από 01-01-2020 έως  31-12-2020.


Θέμα 2 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  για τη συλλογή και απομάκρυνσης  Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  μέσα στα όρια του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 3 : Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2020

Θέμα 4 : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2020

Θέμα 5 : Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και εθνικών εορτών

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis272019.pdf441.95 KB
randomness