Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 32η Πρόσκληση - 22/12/2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Δεκέμβριος, 2020 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
32
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55) και της αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την  22 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : Αναγκαίες προσαρμογές του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου  Στυλίδας έτους 2021.

Θέμα 2 : Αναγκαίες προσαρμογές του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (ΟΠΔ) Δήμου Στυλίδας έτους 2021

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis322020.pdf548.42 KB
randomness