Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 33η Πρόσκληση - 31/12/2020

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2020 - 09:00
Αριθμός Πρακτικού: 
33
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55) και της αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την  31 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 11230/25-11-2020 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου στα πλαίσια του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη - WiFi 4EU”».

Θέμα 2 : Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

Θέμα 3 :  Έγκριση μελετών  της πράξης ««Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας  (προσεισμικός έλεγχος)» και στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»

Θέμα 4 : :  Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:   ‘’Δωρεά Ιδρύματος Βασιλείου Μελά για την επισκευή κτιριακής εγκατάστασης Νηπιαγωγείου Ραχών’’

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis332020.pdf558.51 KB