Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 5η Πρόσκληση - 09/03/2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 9 Μάρτιος, 2018 - 10:30
Αριθμός Πρακτικού: 
5
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 9η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ο  πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς   της προμήθειας    με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                                   

Θέμα 3ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για δικαστικές ενέργειες τροποποίησης καταστατικού

Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis52018.pdf366.21 KB