Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 6η Πρόσκληση - 12/03/2021

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 12 Μάρτιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
6
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55) και της αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την  12 Μαρτίου 2021  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 17-03-2021 για καταχώρηση σε εφαρμογή  των στοιχείων  της Α΄ Φάσης  των σχεδίων πολυετούς  προγραμματισμού προσλήψεων.  

 


Θέμα 1 : «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 - 2025».

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis62021.pdf547.7 KB