Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 8η Πρόσκληση - 08/05/2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 8 Μάιος, 2020 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
8
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ την 8η Μαΐου 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ “ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” [ ΦΕΚ Α 55/11-3-2020],  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2020

Θέμα 2 : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα 3 : Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

Θέμα 4 : Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

Θέμα 5 : Έγκριση εκτέλεσης  προμήθειας - καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών  προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Θέμα 6 : Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Θέμα 7 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis82020.pdf445.33 KB
randomness