Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 9η Πρόσκληση - 20/04/2021

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Απρίλιος, 2021 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
9
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από  Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄) καθώς και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την  20 Απριλίου 2021   ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ.έτους 2021

Θέμα 2 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ) ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 3 : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ»

Θέμα 4 : Οριστική παραλαβή των εγκεκριμένων σταδίων μελετών της μελέτης  Αποχέτευση ακαθάρτων και Επεξεργασία λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Στυλίδας της Πράξης Διαχείρισης Λυμάτων Ευρύτερης Παραλιακής Ζώνης Καραβομύλου-Ραχών και της μελέτης στο σύνολο της.

Θέμα 5 : Έγκριση μελέτης , καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων για την κατασκευή του έργου με τίτλο : Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας 

Θέμα 6 : Κατακύρωση  του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Στυλίδας»

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis92021.pdf551.91 KB
randomness