Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 9η Πρόσκληση - 28/03/2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Μάρτιος, 2016 - 13:00
Αριθμός Πρακτικού: 
9
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 28η Μαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π.

Θέμα 3ο: Έκδοση Χ.Ε.Π.- Ορισμός υπολόγου

Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου για υπόθεση του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση διαγωνισμού για την υπηρεσία: "Ταχυδρομικά Τέλη"

Θέμα 6ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης της προμήθειας ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΆΡΔΕΥΣΗΣ

Θέμα 7ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης της προμήθειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis92016.pdf41.48 KB