Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 27 Οκτώβριος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
32
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, , σύμφωνα με τις διατάξεις της από  Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄) καθώς και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 27 Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες στις 28.10.2021, 30.10.2021 και 31.10.2021 και λόγω διενέργειας δημοπρασίας στις 10.11.2021.


Θέμα 1 : Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7451/30-7-2021 σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Στυλίδας».
Θέμα 2 : Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7013/19-7-2021 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων του Δήμου Στυλίδας».
Θέμα 3 : Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7355/28-7-2021 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, στην Κ. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας».
Θέμα 4 : Καθορισμός όρων δημοπράτησης  για την εκμίσθωση τμήματος κοινόχρηστου  χώρου  στο Πάρκο του Λαού για την εγκατάσταση μηχανημάτων ψυχαγωγίας « Λούνα Παρκ » στην  κοινότητα Στυλίδας ΔΕ Στυλίδας Δήμου Στυλίδας

Θέμα 5: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2021ΕΠ06600002 με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Στυλίδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_32_2021.docx23.28 KB
randomness