Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Ιούνιος, 2022 - 14:00
Αριθμός Πρακτικού: 
7
Είδος Επιτροπής: 

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Στυλίδας

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων

4. Προέδρους Κοινοτήτων

                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε έκτακτη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση που θα λάβει χώρα τηλεφωνικά την 27/06/2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Στυλίδας μεταξύ 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Στυλίδας για λειτουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 5ης ΥΠΕ, Υπουργείου Υγείας και Κτιριακών Υποδομών απαιτείται η υπογραφή μεταξύ Δήμου Στυλίδας και 5ης ΥΠΕ η υπογραφή χρησιδανείου παραχώρησης , ώστε να εκδοθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_7_2022.docx22.33 KB
randomness