Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Απρίλιος, 2023 - 09:30
Αριθμός Πρακτικού: 
7
Είδος Επιτροπής: 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Στυλίδας

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων

4. Προέδρους Κοινοτήτων

                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε έκτακτη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση που θα λάβει χώρα τηλεφωνικά την 13η Απριλίου 2023,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:30 π.μ.., με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023

 Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού αφορά αποκλειστικά αποδοχές προσωπικού του προγράμματος Βοήθεια στο που θα πρέπει άμεσα να καταβληθούν στους δικαιούχους εργαζόμενους.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_7_2023.docx22.2 KB