Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Μάρτιος, 2023 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
7
Είδος Επιτροπής: 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Στυλίδας

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων

4. Προέδρους Κοινοτήτων

                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε έκτακτη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση που θα λάβει χώρα τηλεφωνικά την 29η Μαρτίου  2023,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ., με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας

 Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία τόσο για τις απευθείας όσο και για τις κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας  έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Περιβάλλοντος  & Ενέργειας  (ΦΕΚ 1432/Β΄/10-03-2023).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_7_2023.docx22.32 KB
randomness