Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 7 Αύγουστος, 2023 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
14
Είδος Επιτροπής: 

 

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Στυλίδας

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων

4. Προέδρους Κοινοτήτων

                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε έκτακτη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση που θα λάβει χώρα τηλεφωνικά την 7η Αυγούστου 2023,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι υπάρχει  καταληκτική ημερομηνία για τον προγραμματισμό ετήσιου τακτικού προσωπικού για το έτος 2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_14_2023.docx22.14 KB