Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος, 2023 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
17
Είδος Επιτροπής: 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Στυλίδας

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων

4. Προέδρους Κοινοτήτων

                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 , όπως συμπληρώθηκε  από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 και με τις αριθ. 375/02-06-2022 (αριθ. πρωτ.39167/2022) και 488/25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 35496/2023  σας καλούμε σε έκτακτη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση που θα λάβει χώρα τηλεφωνικά την 28η Σεπτεμβρίου 2023,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ., με τα παρακάτω επείγοντα θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023

Θέμα 2 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. Σ.Α. ΝΑ271 και ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2023ΝΑ27100481.

Θέμα 3 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. Σ.Α. ΝΑ471 και ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2023ΝΑ47100316.

Θέμα 4 : Έγκριση χορήγησης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Σύνδεση υδρομάστευσης με αγωγό ύδρευσης στην Παλαιοκερασιά» 

Θέμα 5 : Παράταση προθεσμίας του έργου "Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας"


Η παρούσα συνεδρίαση αφορά σε θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις,  εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης,  καθώς και σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ. του Ν.3852/2010 , όπως συμπληρώθηκε  από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι η άμεση λήψη απόφασης επί των παραπάνω  θεμάτων είναι καθοριστική για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_17_2023.docx23.29 KB
randomness