Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 7 Οκτώβριος, 2022 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
34
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, την 7 Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Κατακύρωση  του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 2 : «Εξέταση αιτημάτων σπουδαστριών ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στον παιδικό σταθμό του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 3 : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ»

Θέμα 4 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου  «ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης περί αποδοχής ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0035996934

Θέμα 6 : Κατακύρωση  του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ»

Θέμα 7 : ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_34_2022.docx22.25 KB
randomness