Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος, 2022 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
35
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, την 21 Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα 2 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 8880/14-9-2022 σύμβασης με τίτλο «Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών».

Θέμα 3 : ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Θέμα 4 : «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 2μηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Στυλίδας»

Θέμα 5 : Χορήγηση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

Θέμα 6 : « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_35_2022.docx22.1 KB