Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Νοέμβριος, 2022 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
37
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, την 8 Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Κατακύρωση  του 1ου Β Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» ΥΠ1 της πράξης «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 2 : Κατακύρωση  του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» ΥΠ1 της πράξης «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 3 : Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το ενταγμένο στην 7η τροποποίηση (τροπ. 07) του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση κα. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα 5 : Κατακύρωση  του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου & μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Γλύφας, Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 6 : « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  »

Θέμα 7 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής   παραλαβής για το έργο <<' Ανακαίνιση και διαμόρφωση χώρων παιδικού σταθμού Στυλίδας για τη δημιουργία νέου τμήματος >>

 

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_37_2022.docx22.54 KB
randomness