Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 6 Απρίλιος, 2022 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
3
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ε.Π.Ζ Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021) ΚΥΑ,  την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/τ. Β.’/29.12.2021) ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/τ. Β.’/11.03.2022) ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567/25.03.2022 (ΦΕΚ 1454/τ. Β.’/25.03.2022) ΚΥΑ, και την υπ’ αριθμ.: 75/2022 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ. 2684/21-02-2022, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 06 Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 :  Δωρεάν  παραχώρηση τάφου.

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_epz_3_2022.docx22.45 KB
randomness