Βρίσκεστε εδώ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/11/2023 14:22
Ολοκληρωμένη κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καραβόμυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών – Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας 08/09/2023 11:02
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" 22/08/2023 10:27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 18/08/2023 14:01
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 01/08/2023 12:45
Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 01/08/2023 11:57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 28/07/2023 14:53
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Κ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ 27/07/2023 12:24
Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων έγκρισης συμμετοχής και χορήγησης βεβαίωσης δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας αγοράς (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές θρησκευτικού χαρακτήρα) Κοινότητας Αγίας Μαρίνας Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 11/07/2023 12:01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30/06/2023 14:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 26/06/2023 10:18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 22/06/2023 14:56
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20/06/2023 14:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19/06/2023 14:51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 16/06/2023 13:03
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/06/2023 11:10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 31/05/2023 11:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 29/05/2023 14:32
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 19/05/2023 13:32
Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» 12/05/2023 12:29
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2023» 19/04/2023 13:23
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/04/2023 13:34
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20/03/2023 10:52
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RAPID TEST ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15/02/2023 13:47
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2023» 16/12/2022 14:21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/12/2022 09:59
Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 203.500,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 08/11/2022 09:18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20/09/2022 09:47
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31/08/2022 13:47
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/08/2022 14:29

Σελίδες

randomness