Βρίσκεστε εδώ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευσηφθίνουσα ταξινόμηση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19/06/2023 14:51
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20/06/2023 14:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 22/06/2023 14:56
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 26/06/2023 10:18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30/06/2023 14:38
Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων έγκρισης συμμετοχής και χορήγησης βεβαίωσης δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας αγοράς (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές θρησκευτικού χαρακτήρα) Κοινότητας Αγίας Μαρίνας Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 11/07/2023 12:01
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Κ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ 27/07/2023 12:24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 28/07/2023 14:53
Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 01/08/2023 11:57
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 01/08/2023 12:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 18/08/2023 14:01
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" 22/08/2023 10:27
Ολοκληρωμένη κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καραβόμυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών – Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας 08/09/2023 11:02
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/11/2023 14:22
«Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Στυλίδας» 21/12/2023 09:30
Δημοσίευση προκήρυξης 163/01/2024/05.01.2024 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. 09/01/2024 11:45
Δημοσίευση προκήρυξης 167/01/2024/05.01.2024 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. 09/01/2024 11:46
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου απόφοιτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 05/02/2024 13:41

Σελίδες