Βρίσκεστε εδώ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Δημοσίευση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 28/07/2023 14:53
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" 22/08/2023 10:27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 16/06/2023 13:03
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 20/12/2021 14:59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 18/08/2023 14:01
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 22/06/2023 14:56
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/12/2022 09:59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/05/2022 12:33
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 29/05/2023 14:32
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 19/05/2023 13:32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 13/08/2021 13:31
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 24/08/2021 13:49
Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Καρυάς» 12/11/2021 11:48
Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) 02/07/2021 13:41
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 20/06/2022 13:59
Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων 05/03/2018 10:11
Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων 15/04/2019 10:51
Τεύχη δημοπράτησης συνοπτικoύ διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου με τίτλο "Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας" 03/09/2020 14:23

Σελίδες

randomness