Βρίσκεστε εδώ

Προσκλήσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Προβολή 1 - 20 από 585

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Φεβρουάριος, 2024 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
7

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της  Δημοτικής  Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
6

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Φεβρουάριος, 2024 - 09:00
Αριθμός Πρακτικού: 
5

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
3

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 26η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 18/19-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος, 2024 - 15:00
Αριθμός Πρακτικού: 
3

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καραβομύλου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του κοινοτικού γραφείου της Κοινότητας  Καραβομύλου την  1η  Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, σύμφωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 1 Μάρτιος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
2

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικoύ Κέντρου Αγίου Γρηγορίου Παραλίας

Τοπικό Συμβούλιο - 1η Πρόσκληση - 19/02/2024

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος, 2024 - 17:30
Αριθμός Πρακτικού: 
1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΛΑΔΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
1

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 26 Ιανουάριος, 2024 - 15:30
Αριθμός Πρακτικού: 
1

        Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καραβομύλου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του κοινοτικού γραφείου της Κοινότητας Καραβομύλου στις 26 Ιανουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ, σύμφωνα με τις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΙΝΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 26 Ιανουάριος, 2024 - 14:00
Αριθμός Πρακτικού: 
1

        Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αχινού που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του αγροτικού ιατρείου Αχινού στις 26 Ιανουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ,

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (Άρθρο 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 4 Μάρτιος, 2024 - 18:00

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 4η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α΄1

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 1 Μάρτιος, 2024 - 09:30

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος, 2024 - 19:30

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 29η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Μύλων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3/26-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ. 1 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΦΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος, 2024 - 18:00

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 29η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Γλύφας Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/26-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, σύμφωνα με τις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2024 - 09:00

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2024 - 09:00

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος, 2024 - 18:30

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 12η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε κ

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος, 2024 - 18:00

Σας προσκαλώ σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 12η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε κα

Σελίδες