Βρίσκεστε εδώ

Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Στυλίδας


Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Τώρα 30 31 74,7H - 2,5H 4,68GB - 159,67MB 0,49GB - 32,74MB
Τελευταίες 24 ώρες 189 364 420,6H - 2,2H 31,17GB - 168,90MB 2,68GB - 28,55MB
Χθες 165 302 507,5H - 3,1H 47,69GB - 295,99MB 3,65GB - 44,55MB
Τελευταίες 7 ημέρες 424 1936 2.983,6H - 7,0H 236,21GB - 570,47MB 19,76GB - 93,88MB
Τρέχων μήνας 1094 8221 12.488,3H - 11,4H 1.132,29GB - 1.059,84MB 86,96GB - 160,09MB
Τελευταίες 30 ημέρες 1103 8331 12.710,3H - 11,5H 1.144,18GB - 1.062,23MB 88,12GB - 160,90MB
Τελευταίες 90 ημέρες 3137 30305 44.952,3H - 14,3H 3,84TB - 1,26GB 0,30TB - 0,19GB

ανανέωση δεδομένων στις 30/09/2022 18:31:50
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Τώρα 14 14 61,5H - 4,4H 9,74GB - 712,21MB 0,50GB - 71,47MB
Τελευταίες 24 ώρες 27 46 110,7H - 4,1H 11,47GB - 435,03MB 0,77GB - 57,71MB
Χθες 31 44 153,4H - 4,9H 14,58GB - 481,61MB 1,80GB - 116,83MB
Τελευταίες 7 ημέρες 128 380 1.411,4H - 11,0H 115,31GB - 922,46MB 11,11GB - 174,84MB
Τρέχων μήνας 632 2856 9.507,0H - 15,0H 686,19GB - 1.111,80MB 72,28GB - 230,35MB
Τελευταίες 30 ημέρες 637 2905 9.686,8H - 15,2H 700,97GB - 1.126,84MB 73,54GB - 232,50MB
Τελευταίες 90 ημέρες 3217 18247 48.825,6H - 15,2H 3,25TB - 1,03GB 0,32TB - 0,20GB

ανανέωση δεδομένων στις 30/09/2022 18:31:51
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος ανά Χρήστη
Τώρα 7 9 28,7H - 4,1H 7,40GB - 1.081,91MB 0,26GB - 74,05MB
Τελευταίες 24 ώρες 57 143 190,7H - 3,3H 26,93GB - 483,75MB 1,76GB - 62,31MB
Χθες 53 124 237,6H - 4,5H 28,44GB - 549,52MB 1,82GB - 69,34MB
Τελευταίες 7 ημέρες 116 795 1.365,0H - 11,8H 170,51GB - 1.505,19MB 11,95GB - 207,48MB
Τρέχων μήνας 296 3694 6.726,7H - 22,7H 844,67GB - 2.922,11MB 63,28GB - 430,56MB
Τελευταίες 30 ημέρες 298 3727 6.757,6H - 22,7H 849,07GB - 2.917,60MB 63,69GB - 430,41MB
Τελευταίες 90 ημέρες 694 12810 22.832,1H - 32,9H 2,77TB - 4,09GB 0,21TB - 0,62GB

ανανέωση δεδομένων στις 30/09/2022 18:31:52

randomness